Golden Gate

Golden Gate

Mae'r Porth Aur yn culfor ar arfordir gorllewinol Gogledd America sy'n cysylltu Bae San Francisco â'r Cefnfor Tawel. Fe'i diffinnir gan bentiroedd Penrhyn San Francisco a Phenrhyn Marin, ac, er 1937, mae wedi ei rychwantu gan Bont y Golden Gate. Rheolir y draethlin gyfan a'r dyfroedd cyfagos ledled y culfor gan Ardal Hamdden Genedlaethol y Golden Gate.

Photographies by: