Y Swistir

Context of Y Swistir

Mae'r Swistir (enw Lladin swyddogol: Confoederatio Helvetica, Almaeneg: Schweiz, Ffrangeg: Suisse, Eidaleg: Svizzera, Románsh: Svizra) yn wladwriaeth ffederal yng nghanol Ewrop, ac felly heb arfordir. Mae'r enw Lladin ar y wlad Confoederatio Helvetica yn osgoi gorfod dewis un o bedair iaith swyddogol y wlad, sef Almaeneg, Ffrangeg, Eidaleg a Románsh. Ceir pum gwlad yn ffinio gyda'r Swistir: â'r Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Awstria a Liechtenstein. Bern yw'r brifddinas, a Zürich ydy'r ddinas fwyaf. Mae'n wlad fynyddig iawn ac mae rhan helaeth o'r Alpau o fewn ei ffiniau. Yn y cyfrifiad diwethaf roedd poblogaeth y Swistir oddeutu 331,449,281 (1 Ebrill 2020).

Mae'r Swistir yn un o wledydd cyfoethoca'r byd 'per capita', gyda thraddodiad cryf o fod yn niwtral yn wleidyddol ac yn filwrol. Serch hynny, bu'n flaenllaw ym myd cydweithrediad rhyngwladol, gan roddi cartref i nifer o fudiadau rhyngwladol megis Y Groes Goch.

...Darllen mwy

Mae'r Swistir (enw Lladin swyddogol: Confoederatio Helvetica, Almaeneg: Schweiz, Ffrangeg: Suisse, Eidaleg: Svizzera, Románsh: Svizra) yn wladwriaeth ffederal yng nghanol Ewrop, ac felly heb arfordir. Mae'r enw Lladin ar y wlad Confoederatio Helvetica yn osgoi gorfod dewis un o bedair iaith swyddogol y wlad, sef Almaeneg, Ffrangeg, Eidaleg a Románsh. Ceir pum gwlad yn ffinio gyda'r Swistir: â'r Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Awstria a Liechtenstein. Bern yw'r brifddinas, a Zürich ydy'r ddinas fwyaf. Mae'n wlad fynyddig iawn ac mae rhan helaeth o'r Alpau o fewn ei ffiniau. Yn y cyfrifiad diwethaf roedd poblogaeth y Swistir oddeutu 331,449,281 (1 Ebrill 2020).

Mae'r Swistir yn un o wledydd cyfoethoca'r byd 'per capita', gyda thraddodiad cryf o fod yn niwtral yn wleidyddol ac yn filwrol. Serch hynny, bu'n flaenllaw ym myd cydweithrediad rhyngwladol, gan roddi cartref i nifer o fudiadau rhyngwladol megis Y Groes Goch.

Gellir rhannu'r wlad yn ddaearyddol yn dair rhan: Llwyfandir y Swistir (neu'r Swiss Plateau), yr Alpau a'r Jura, sy'n rhychwantu arwynebedd o 41,285 km sg (15,940 mi sg). Er mai'r Alpau yw mwyafrif y diriogaeth, mae poblogaeth y Swistir o oddeutu 8.5 miliwn wedi'i ganoli'n bennaf ar y llwyfandir, lle mae'r dinasoedd a'r canolfannau economaidd mwyaf; yn eu plith ame Zürich, Genefa a Basel. Mae'r dinasoedd hyn yn gartref i sawl swyddfa mewn sefydliadau rhyngwladol fel y WTO, y WHO, yr ILO, pencadlys FIFA, ail swyddfa fwyaf y Cenhedloedd Unedig, yn ogystal â phrif adeilad y Banc dros Aneddiadau Rhyngwladol a'r Groes Goch. Mae prif feysydd awyr rhyngwladol y Swistir hefyd wedi'u lleoli yn y dinasoedd hyn.

Deilliodd sefydlu Cydffederaliaeth yr Hen Swistir yn yr Oesoedd Canol Diweddar o gyfres o lwyddiannau milwrol yn erbyn Awstria a Burgundy. Cydnabuwyd annibyniaeth y Swistir o'r Ymerodraeth Lân Rufeinig yn ffurfiol yng Nghytundeb Heddwch Westphalia ym 1648. Mae Siarter Ffederal 1291 yn cael ei hystyried yn ddogfen allweddol wrth sefydlu'r Swistir, ac sy'n cael ei dathlu ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Swistir. Ymunodd y wlad â'r Cenhedloedd Unedig yn 2002 ac, mae'n dilyn polisi tramor, yn gweithredu ar y polisi hwnnw ac yn aml mae'n ymwneud â phrosesau adeiladu heddwch ledled y byd. Mae'n aelod sefydlol o Gymdeithas Masnach Rydd Ewrop, ond yn arbennig nid yw'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd nac Ardal yr Ewro. Fodd bynnag, mae'n cymryd rhan yn Ardal Schengen a Marchnad Sengl Ewrop trwy gytuniadau dwyochrog.

Ceir pedair iaith swyddogol: Almaenig, Ffrengigg, Eidalaidd a Romansh. Er bod mwyafrif y boblogaeth yn siarad Almaeneg, mae hunaniaeth genedlaethol y Swistir wedi'i gwreiddio mewn cefndir hanesyddol cyffredin, gwerthoedd a rennir fel ffederaliaeth a democratiaeth uniongyrchol, yn ogystal â symbolaeth Alpaidd. Oherwydd ei hamrywiaeth ieithyddol, mae'r Swistir yn cael ei hadnabod gan amrywiaeth o enwau brodorol: Schweiz (Almaeneg); Suisse (Ffrangeg); Svizzera (Eidaleg); a Svizra (Romansh). Ar ddarnau arian y Ffranc a stampiau, defnyddir yr enw Lladin, Confoederatio Helvetica - sy'n cael ei fyrhau'n aml i "Helvetia " - yn lle'r pedair iaith genedlaethol. Yn wlad ddatblygedig, mae gan y Swistir gyfoeth enwol uchaf fesul oedolyn a’r wythfed uchaf o gynnyrch mewnwladol crynswth y pen; fe'i hystyrir yn hafan dreth. Mae'n uchel hefyd ar restrau rhngwladol o ran datblygiad dynol. O ran ansawdd bywyd, mae dinasoedd fel Zürich, Genefa a Basel ymhlith yr uchaf yn y byd, ond yma hefyd y mae rhai o'r costau byw uchaf yn y byd.

More about Y Swistir

Currency:
Calling code:
+41
Internet domain:
.ch
Driving side:
right
Population:
8.466.017
Area:
41285
km2

Where can you sleep near Y Swistir ?

Booking.com
2 visits today, 315 Destinations, 6.650 Points of interest, 221.751 visits in total.