Wellská katedrála

Wellská katedrála

Wellská katedrála je katedrála anglikánské církve nacházející se v městě Wells v jihozápadní Anglii, asi 20 km jižně od Bristolu. Je sídlem biskupa diecéze Bath a Wells. Byla postavena v letech 1175 až 1490. Převážná část je postavena v raněgotickém slohu. Na její východní straně se dochovala původní mozaiková okna, což je skutečnost v rámci Anglie neobvyklá.

Photographies by: