Mesoamèrica

Context of Mesoamèrica

Mesoamèrica és la regió històrica del continent americà que comprèn aproximadament Mèxic (exceptuant certs estats del nord), Guatemala, Belize, l'occident d'Hondures, El Salvador, Nicaragua i la zona més nord-occidental de Costa Rica. En termes generals, el Tròpic de Càncer pot ser considerat el seu límit nord.

Paul Kirchhoff va utilitzar per primera vegada el terme Mesoamèrica per a referir-se a una regió cultural i històrica que estava indentificada amb l'agricultura i la vida sedentària, i on es van desenvolupar grans civilitzacions. El concepte contrari és el d'Aridoamèrica per a referir-se a la regió cultural dels pobles nòmada-caçadors del nord. No hi ha un terme per a referir-se a la regió dels pobles nòmades del sud de l'Amèrica Central i nord de l'Amèrica del Sud. Es pot dir, també, d'ençà el segle VII fins a l'arribada dels espanyols, que Mesoamèrica es refereix a la regió on la lingua franca va ser el nàhuatl.

Cal esmentar que el terme M...Llegeix més

Mesoamèrica és la regió històrica del continent americà que comprèn aproximadament Mèxic (exceptuant certs estats del nord), Guatemala, Belize, l'occident d'Hondures, El Salvador, Nicaragua i la zona més nord-occidental de Costa Rica. En termes generals, el Tròpic de Càncer pot ser considerat el seu límit nord.

Paul Kirchhoff va utilitzar per primera vegada el terme Mesoamèrica per a referir-se a una regió cultural i històrica que estava indentificada amb l'agricultura i la vida sedentària, i on es van desenvolupar grans civilitzacions. El concepte contrari és el d'Aridoamèrica per a referir-se a la regió cultural dels pobles nòmada-caçadors del nord. No hi ha un terme per a referir-se a la regió dels pobles nòmades del sud de l'Amèrica Central i nord de l'Amèrica del Sud. Es pot dir, també, d'ençà el segle VII fins a l'arribada dels espanyols, que Mesoamèrica es refereix a la regió on la lingua franca va ser el nàhuatl.

Cal esmentar que el terme Mesoamèrica no ha de confondre's amb l'Amèrica Central. Mesoamèrica és només un terme històric utilitzat per a referir-se a una regió amb característiques similars, i comprèn una secció del que avui es considera Amèrica del Nord (Mèxic), i una secció del que avui es considera Amèrica Central, i per tant no correspon geogràficament a cap divisió política moderna.

Mesoamèrica va ser la regió que s'estenia des del centre de Mèxic (des del Tròpic de Càncer) cap a la frontera nord-oest de Costa Rica. A aquesta regió es van desenvolupar civilitzacions agràries complexes i avançades per 3.000 anys abans de l'arribada dels primers europeus. A més, Mesoamèrica va ser també una àrea sociocultural i ambiental ocupada per nombrosos pobles antics que compartien (i desenvolupaven) algunes creences religioses, l'art, l'arquitectura i llurs avanços tecnològics. L'aliment més important d'aquests pobles seria el blat de moro; de fet, aquest cultiu seria venerat i incorporat a llur teologia. No obstant això, aquesta regió no era pas hegemònica: era una regió multicultural, multiètnica i multilingüe, i cada poble conservaria una cultura amb característiques úniques en la seva cosmovisió i organització social. Fins i tot, avui dia a Mèxic els pobles amerindis parlen 62 llengües diferents (i diversos dialectes d'aquestes) que han sobreviscut amb el pas del temps.

Entre el 1800 i el 300 aC es van conformar cultures complexes a Mesoamèrica. Algunes van madurar fins a convertir-se en les conegudes civilitzacions olmeca, teotihuacana, maia, zapoteca, mixteca, huaxteca, purèpetxa, tolteca i finalment mexica (asteca). Aquestes civilitzacions ameríndies van tenir coneixements molt avançats d'arquitectura, matemàtica, astronomia, medicina, escriptura (jeroglífica), art, enginyeria, i teologia entre altres. El seu sistema numèric, un dels més avançats del món, era vigesimal. Algunes ciutats mesoamericanes, com ara Teotihuacan, Tenochtitlan i Cholula serien les més grans del món durant la seva època de major expansió amb poblacions superiors als 150.000 habitants. Eren centres de comerç, idees, cerimònies i teologies que estenien la seva influència als pobles veïns.

Encara que diverses ciutats estats, regnes i imperis van competir els uns contra els altres per obtenir poder i prestigi, els historiadors consideren que a Mesoamèrica es van desenvolupar cinc grans civilitzacions: la civilització olmeca, la civilització teotihuacana, la civilització tolteca, la civilització mexica o asteca, i la civilització maia. Aquestes (llevat de la civilització maia, que era políticament fragmentada) estendrien llur influència i poder per tot Mèxic i Centreamèrica. Altres poders regionals van realitzar aliances amb aquestes quatre civilitzacions durant els 4.000 anys de llur desenvolupament o van declarar-los la guerra. No obstant això, estaven sota llur esfera d'influència.

Mapa