Pilota ( Pilota basca )

La pilota basca és un joc de pilota d'estil indirecte, en què dos o més contrincants competeixen llançant una pilota, amb la mà nua o amb una eina, contra una paret d'un frontó. L'estil directe (el jugar encarats separats per una línia en terra) era el més popular fins a mitjan segle xix, i, avui en dia, només és practicat a la vall de Baztan.

Amb diversos graus de popularitat i variants menors es juga al País Basc (d'on rep el nom arreu), Gascunya, el nord de Castella (amb La Rioja), l'Argentina, Cuba, Mèxic, Uruguai, les Filipines i als Estats Units d'Amèrica. A més a, la modalitat de frontó a mà ha arribat també al País Valencià com una variant menor de la pilota valenciana.

Destinacions