Euskal Herriko baleazaleak ( History of Basque whaling )

Els bascos van ser dels primers a capturar balenes comercialment, a diferència de la caça de balenes aborígens, i van dominar el comerç durant cinc segles, estenent-se als extrems de l'Atlàntic Nord i fins i tot arribant a l'Atlàntic Sud. L'explorador francès Samuel de Champlain, quan escrivia sobre la caça de balenes basques a Terranova (és a dir, Terranova), els va descriure com "els homes més intel·ligents en aquesta pesca". A principis del segle XVII, altres nacions van entrar seriosament en el comerç, buscant els bascos com a tutors, "perquè [eren] aleshores els únics que entenien la caça de balenes", va lamentar l'explorador anglès Jonas Poole.

Després d'haver après l'ofici ells mateixos, altres nacions van adoptar les seves tècniques i aviat van dominar la creixent indústria, sovint amb l'exclusió dels seus antics instructors. La caça de balenes basca va assolir el seu apogeu a finals del segle XVI i principis del XVII, però va estar en declivi a finals del segle XVII i principis del XVIII. Al segle XIX, estava moribund, ja que la balena franca estava gairebé extingida i la balena borenca va ser delmada.

Destinacions