Европейска част на Русия

Context of Европейска част на Русия

Европейска Русия е частта от територията на Русия, разположена в континента Европа.

Обхваща западните части на страната, до планинската верига Урал. С площ около 3 960 000 km² тя заема приблизително 40% от територията на Европа.

Европейска Русия включва около 23% от общата територия на страната. В същото време там живеят 78% от населението при средна гъстота 27 души на квадратен километър, докато в Азиатска Русия средната гъстота е едва 2,5 души на квадратен километър.

Европейска Русия е частта от територията на Русия, разположена в континента Европа.

Обхваща западните части на страната, до планинската верига Урал. С площ около 3 960 000 km² тя заема приблизително 40% от територията на Европа.

Европейска Русия включва около 23% от общата територия на страната. В същото време там живеят 78% от населението при средна гъстота 27 души на квадратен километър, докато в Азиатска Русия средната гъстота е едва 2,5 души на квадратен километър.

More about Европейска част на Русия

Map